Knobskibe


Tegning af knobskib fra 1830erne.


Arkæolog Esben Kannegaard udhugger et knobskib som en kopi af et skib fra omkring 1610.

Intro

Knobskib er den jyske betegnelse for en båd, som er lavet af en hel træstamme, også kaldet en stammebåd. Knobskibe har været brugt til fiskeri og transport op til midten af 1800-tallet i Søhøjlandet.

Knobskib er den jyske betegnelse for en båd, som er lavet af en hel træstamme, også kaldet en stammebåd.
Knobskibe har været brugt til fiskeri og transport op til midten af 1800-tallet i Søhøjlandet. I en beskrivelse fra 1843 omtales, hvorledes fiskerne i Dørup ved Mossø anskaffede sig knobskibe:
I Rye-skov købtes den bedste bøg, som kunne fås… Af rodenden afsavedes 8 alen, og dette stykke udhuledes og tildannedes således, at køberne kunne ro det hjem, mens det øvrige af bøgen, der vil kunne udgøre 4 a 5 favne, dels hjemkørtes og solgtes til træskomanden i byen, dels sattes i favntræ og kørtes til købstaden… Efter at disse ”skibe” var bragte til Dørup-land, udhuledes de endnu mere, og skrabedes til sidst glatte og jævne overalt, for ikke at ødelægge garnene. Et sådant fartøj kan da vare en halv snes år…”.

Vi kender også beskrivelser af knobskibe, som benyttedes til transport eller snarere som små færger. Eksempelvis omtales i Steen Steensen Blichers novelle ”Himmelbjerget” fra 1833, hvorledes to rejsende kommer over Gudenåen ved Alling ved hjælp af et knobskib.


I 1978 blev der fundet et knobskib i Birksø ved udvidelsen af Ry Marina. Der er tale om en delvis intakt båd, som er fremstillet af en udhulet egestamme.
Det er atypisk i forhold til de andre og nyere knobskibe, vi har kendskab til, som er af bøgetræ. Årringsdateringen viser, at stammen er fældet og udhugget omkring året 1611.
Båden har en plump facon med høje sider og korte spidse stævne. Et ca. 12 cm bredt fast skot deler båden i to rum. I det bageste rum har roeren opholdt sig. I det forreste rum kunne net og grej opbevares. Båden har en længde på 260 cm og en bredde på 70 cm.

Det originale knobskib opbevares i dag på Skanderborg Museums magasin. I 2000 udhuggede arkæolog Esben Kannegård med skarøkse og andre håndredskaber en kopi af knobskibet fra Ry Marina. Denne kopi indgår nu i en udstilling i Dørup Hestestald ved Mossø.