Kniv og frugt


Ole Christensen, Kniv og frugt, 1983

Intro

Ole Christensen. (1932 - 2000) Kniv og frugt, 1983 Kniv og frugt arbejder tydeligt med en dualitet mellem det agressive og det passive.

Ole Christensen. (1932 - 2000)
Kniv og frugt, 1983
Granit

Placering: Dalum Landbrugsskole, Odensevej 45

Ny Carlsbergfondet erhvervede skulpturen i 1985 og skænkede den i 1986 til Dalum Landbrugsskole i anledning af skolens 100-års jubilæum den 30. maj 1985

Kniv og frugt spiller i høj grad på modsætningerne mellem den maskuline næsten penis formet kniv og den feminine rund frugt. I den runde frugt er der en tydlig markering i stenen af at den allerede er skåret i og således underligger den sig kniven, der med sin form tydeligt dominerer over den.


Ole Christensen. (1932-2000)
Ole Christensen var udlært stenhugger og gik siden på Kunstakademiet hos Einar Utzon-Frank og Mogens Bøggild. Som barn kom han meget på Bornholm, hvor bedsteforældrene boede, og det var han fandt interesse for stenhuggerfaget. Fra 1958 havde han eget værksted på øen. Den bornholmske granit var hans foretrukne materiale til de skulpturer, som han fra slutningen af 1960’erne fik stadig flere bestillinger på. Hans skulpturer kredser om modsætningspar, stor og lille, tyk og tynd, men også det mandlige og kvindelige, om vækst og frodighed.