Knippelsbro


Knippelsbro. Broen forbinder København med Christianshavn

Intro

Knippelsbro forbinder København med Christianshavn. Den nuværende bro er nummer fire i rækken. Den første træbro byggede Christian den Fjerde. Den blev repareret flere gange. Broen blev pyntet med fire allegoriske figurer udført af F.C. Willerup i 1816. Den anden Knippelsbro åbnede 1868...

Knippelsbro forbinder København med Christianshavn. Den nuværende bro er nummer fire i rækken. Den første træbro byggede Christian den Fjerde. Den blev repareret flere gange. Broen blev pyntet med fire allegoriske figurer udført af F.C. Willerup i 1816. Den anden Knippelsbro åbnede 1868. Det var en jernbro med to klapper, bygget af B&W. Den 1. januar 1909 åbnede den tredje Knippelsbro for offentligheden. 28 år efter blev den fjerde og nuværende bro tegnet af Kaj Gottlob, den stod færdig i 1937. Knippelsbro blev fredet i 2007. Broen er opkaldt efter den første brofoged Hans Knip. ''Knippelsbro solgt til Sverige'' I perioden 1934-37 mens den nuværende Knippelsbro blev bygget, forbandt en midlertidig bro København og Christianshavn. Broen var forsynet med en klap med modvægt under broen. Den var ganske smal. Efter åbningen den 17. december 1937 blev den midlertidige bro nedtaget og solgt til den svenske stat. Svenskerne ville stille den op over Falsterbokanalen mellem Øresund og Østersøen. Her blev broen indviet den 4. oktober 1940 og var i brug til 1991. Den gamle bro blev så erstattet af en mere tidssvarende. Falsterbokanalen blev bygget for at have en sikker søvej uden om de områder, tyskerne minerede under anden verdenskrig.