Kniplingshuset


Kniplingshuset, Tønder


Kniplingshuset, Tønder

Intro

Kniplingshuset er en bygning fra 1822, det har indskriften: ”Kniplingshuset Anno 1759”.

Torvet 5, Kniplingshuset er opført 1822 af Broder Brodersen. Mod gaden dominerer en fin dørportal i Louis Seize stil, en fin karnap og et pænt butiksvindue. På karnappen står inskriptionen: ”Kniplingshuset Anno 1759”. Årstallet har ikke noget med den nuværende bygning at gøre.

Litteratur:
Fredningsstyrelsen & Tønder Kommune: Bevaringsværdige huse i Tønder, Tønder 1980