Knækkerygstenen


Knækkerygstenen står i et landskab med mange andre store sten.


Knækkerygstenen.


Anden stor sten nær Knækkerygstenen.


Knækket i denne sten kan enten være af naturlig oprindelse eller mennskeskabt.

Intro

Knækkerygstenen er én blandt en hel sværm af store sten langs kysten af Guldborgsund. Knækkerygstenen står med sin spidse ende opad - uden tvivl et resultat af menneskelig indgriben i naturen.

Der knytter sig en dramatisk historie til stenen, nemlig at en foged på Ålholm i 1533 fik sin ryg brækket på stenen af utilfredse bønder. Dog først efter de havde dræbt ham med høtyve. Nogle steder i landskabet - specielt langs lavvandede kyster - ser man områder med mange store sten og blokke. At stenene ligger her og ikke andre steder skyldes en kombination af flere ting. Stenene er fra deres oprindelsessted blevet ført til området af istidens gletschere. Når gletschere transporterer og afsætter materiale vil der være områder med mange sten og områder med færre sten. Det ser man også ved nutidige gletschere. Herefter vil en placering i et lavvandet kystområde betyde, at mange sten bliver vasket ud af de øverste jordlag ved havets erosion. Endelig er der menneskets rolle: Mennesket har gennem årtusinder indsamlet sten, også store sten og blokke. Derfor ses der næsten ingen felter med mange sten og blokke inde i land i dagens landskab.

''Publiceret''