Klostermarken


Udsigt over Klostermarken. Rundkørsel og villaer.

Intro

Klostermarken var et stort areal sydvest for det gamle Aalborg. I middelalderen var det kronens gods, men Kong Hans (1455-1513) ønskede på sit dødsleje i Aalborg at testamentere jorden til Aalborg Helligåndskloster.

Til gengæld skulle klosterbrødrene sørge for mad og pleje til de spedalske i Sct. Jørgensgård. Hans ønske blev udført af dronning Christine, og af sønnen, kong Christian den Anden. 23. august 1897 indstillede Aalborg Stiftshospital, der på daværende tidspunkt havde til huse i klosteret, at en ny gade i Klostermarken måtte komme til at hedde Klostermarksvej. Dette blev vedtaget i byrådet, og den 29. marts 1920 fik dens forlængelse vestpå til konsul Abels villa navnet Klostermarken - efter ansøgning fra konsul Abel m.fl. I forbindelse med at Aalborg Kommune overtager Klostermarksvej som offentlig vej, vedtages det den 31. maj 1937, at hele strækningen fra rotunden ved konsul Abels villa til Borgmestervænget kommer til at hedde Klostermarken.

Aalborg Byrådsforhandlinger 170/97 473/1919-20 C-4-1937 Kristian Værnfelt Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949