Klostermøllen (Løgumkloster)


Møllerboligen i Løgumkloster. Foto: Henrik J. Møller


Klostermøllen i Løgumkloster. Foto: Henrik J. Møller


Udsigt over Lobækdalen fra Løgumkloster. I baggrunden ses Løgumbjerg. Foto: Henrik J. Møller


Mølledammen ved Løgumkloster. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Klostermøllen stammer tilbage fra o. 1600. Den afløste på dette tidspunkt en ældre mølle lige syd for klosterkirken og Slottet, som kilderne fortæller blev nedrevet i 1574.

Klostermøllen stammer tilbage fra o. 1600. Den afløste på dette tidspunkt en ældre mølle lige syd for klosterkirken og Slottet, som kilderne fortæller blev nedrevet i 1574. Udgravninger her i 1990 bekræftede at denne mølle havde ligget her, idet man fandt to stolper, der kunne dateres til tidspunktet hhv. 1167 og 1518. Den gamle møllebygning i Vestergade står endnu intakt, men er nu ombygget til bolig.

Fra gammel tid hørte møllen under kongen og alle Løgumklosters fæstebønder var pligtige at få malet korn i møllen. Lige syd for møllen findes Møllekroen, og her ventede bønderne fra det store opland, mens deres korn blev malet i møllen. Siden blev møllen en virksomhed som alle andre. Omkring 1800 opførtes Møllehuset nordvest for Møllen, og her havde mølleejeren bolig. Det var en prægtig bolig for sin tid og huset er endnu bevaret.

Indtil 1925 var Klostermøllen i brug som vandmølle, og mølledammen omfattede da hele arealet mellem møllen og nordpå ud i Lobækådalen op mod Løgumgaarde. Hvert eneste år i juni måned blev mølledammen tørlagt, så man kunne høste store mængder høslet, der voksede op efter en måneds tid på den fugtige bund.

Efter en brand i møllen i 1930 blev møllehjulet fjernet og erstattet af en vandturbing, der producerede el til byen. I 1952 blev møllen endelig lukket og mølledammen afvandet nogle år senere i 1955.

I 1989 påbegyndte man fra kommunen og amtets side at genoprette noget af de svundne smukke forhold ved møllen. Først blev Landeby bæk igen snoet, og i 1991-92 blev mølledammen genoprettet på nordsiden af omfartsvejen nord om Løgumkloster. Endelig blev Bredeåen slynget i 1994-95. Ikke langt fra Klostermøllen, ved gården Åved, lå indtil århundredskiftet en vindmølle.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Jens Kristian Krarup: Løgumkloster – Guide gennem historie og nutid, Løgumkloster 1995
Frede Gotthardsen: Løgumkloster Kommune i gamle postkort, Løgumkloster 1997
Sønderjyske Møller, Erhvervsforlaget 1934