Klosterkirken, Nykøbing F.


Klosterkirken i Nykøbing F. Byens sognekirke siden 1632, tidligere en del af Gråbrødreklostret.


Biskop D.G. Monrads gravminde med portrætmedaljon. Monrad blev oprindeligt begravet på den gamle kirkegård på voldterrænet.


Columbariet på Østre Kirkegård i Nykøbing F. Her set indefra med de hvide tavler for urnepladserne.


Godsforvalter Valentiner og hustrus navneplade i columbariet på Østre Kirkegård i Nykøbing F.


Det store gravmonument er sat over en 22-årig bryggersøn, Thor Synnestvedt, og udført af maleren og billedhuggeren K. Hansen-Reistrup i 1923.

Intro

Kirken fra det gamle Gråbrødrekloster blev i 1532 overladt byen til sognekirke. Langskibet med tresidet korafslutning er opført hen imod år 1500 med blændingsprydede trappegavle. Rigt inventar, som bl.a. omfatter dronning Sofies anetavle fra 1620erne.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. Kirkegården ved Klosterkirken blev i 1873 omdannet til et anlæg. Fra 1847 var en del af voldterrænet udlagt som kirkegård, men afløstes i slutningen af 1800-tallet af Østre kirkegård. Østre kirkegård ved Gedservej anlagdes i 1883 og er flere gange udvidet. Kapellet er opført i 1907 ved arkitekt H.C. Glahn, krematoriet i 1931-32 ved arkitekt Albert Petersen. G[http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Nyk%F8bing%20%D8stre%20Kirkeg%E5rd%20(0808) ravminderegistrering på Nykøbing F. Østre kirkegård]