Klostergade i Maribo


Forstanderinden for hvilehjemmet i det nuværende Pilgrimshus

Intro

I 1850 blev Klostergade anlagt på den ubebyggede mark mellem torvet og søen. Gadens grundmurede huse, der ved opførelsen skilte sig ud fra Maribos øvrige huse i bindingsværk, er et billede på den opgangstid, der fra midten af 1800-tallet prægede byen.

Flere af byens spidser opførte boliger til sig selv i gaden, hvor også et par private stiftelser kom til. I midten af 1800-tallet var den sociale omsorg endnu ikke et kommunalt anliggende. Derfor opstod forskellige hjælpe- og sygekasser som Foreningen af 1. januar 1852, der i 1867 stod bag opførelsen af Klostergade 8-12. Her kunne medlemmer af foreningen få en fribolig. Også det nuværende Pilgrimshus, Klostergade 16-20, fungerede i en lang periode som hvilehjem for enlige damer.