Klostergade


Klostergade set mod Nørrevold


Klostergade 2017


Klostergade


Det gamle bibliotek, hvor der før i tiden lå en fatttiganstalt


Klostergade anno 2017


Klostergade


Klostergade 22. Nakskov kommunes Forsørgelses og Arbejdsanstalt


Klostergade

Intro

I gaden blev der i 1300-tallet bygget et helligåndshus, som brændte ned 1420. Huset blev genopbygget som kloster med egen kirke, deraf navnet.

Engang i 1300-tallet, blev der i Nakskov bygget et helligåndshus. Dette blev bygget på jordene nord for Bredgade. Et helligåndshus var en stiftelse, hvor gamle og syge kunne få ophold og pleje. Med tiden fik stiftelsen foræret en del jordgods. Helligåndshuset nedbrændte ved den store brand i 1420, som lagde det meste af Nakskov i aske. Efter branden blev huset genopbygget som et Helligåndskloster med egen kirke. I 1542 Blev Helligåndsklostret i Nakskov underlagt klostret i Nykøbing F, og bygningerne blev revet ned, undtaget kirken. Jorden var fattigkirkegård indtil 1807, da der blev anlagt en kirkegård uden for byen. Grunden blev solgt til privat brug, men i 1845 købte Nakskov by jorden tilbage og opførte en fattiganstalt til 60 fattiglemmer, og byens andre fattighuse blev solgt. Bygningen stod indtil 1939. Da denne bygning blev revet ned, blev der bygget bibliotek og børnehave på stedet. Huset har lagt lokaler til forskellige foreninger, men står her i 2017 tomt.

''Sendt til publicering'' Hej igen...

''Publiceret''