Klosteret i Nakskov


Jernbaneanlægget m. kloster og springvand ca. 1920


Jernbaneanlægget m. Klosteret opført 1883


Foran Klostret 1979


Klosteret


Klosteret set fra jernbaneanlægget


Klosteret set forfra

Intro

Gadenavnet Klostergade vidner om, at der før hen var et kloster i Nakskov. Før Reformationen (1536) var der i Nakskov et kloster eller nærmere et "Helligåndshus", dvs. et slags hospital, hvor fattige og syge kunne opholde sig.

Klosteret
Efter Reformationen overgik klosterets midler til Nykøbing Hospital, og Helliggejst kloster i Nakskov virkede som en filial af dette, indtil det hele blev nedlagt.

Imidlertid er der stadig i Nakskov en bygning, som lyder navnet Klostret. Det er faktisk en nyere oprettet afdeling af Nykøbing Hospital. Det ligger på Nørrevold. Bygningen er opført i 1882-83, og der skulle være plads til 20 enligstillede kvinder af borgerstanden. De fik hver et værelse med alkove og køkken samt 4 kr. og ugen, fri læge og medicin og 1,5 favn bøgebrænde om året. Og ligesom tidligere skulle deres ejendom tilfalde klosteret, når de døde.

Klosteret fungerede i mange år, men inden for de seneste år er bygningen blevet moderniseret, således at boligerne er blevet tidsvarende.