Klosterbygning

Intro

I 1943 blev der under en planering i området mellem Skt. Knuds Kloster og åen fundet rester af en stenbygget bygning. Bygningen har formentlig været tilknytning til Skt. Knuds kloster.

Under planering fandtes rester af en bygning på 5,7 x 5,32 meter. Murtykkelse ca. 60cm. I vestmuren fandtes 2 nicher og en formodet nedgang. I rummet fandtes en samlebrønd med tilhørende afløb gennem et hul i sydmuren. Bygningen har formodentlig udgjort et rum i underetagen i en af klostrets økonomibygninger. Murværket ligger umiddelbart under jordoverfladen, men kun vestmuren er bevaret i antagelig højde (ca. 1,40 m, mod nord kun ca. 1 m). Bygningen har formentlig været tilknyttet kirken og klosteret og har oprindeligt ligget frit. Der er tolkningsteorier om bygningen som vaskehus eller kildekapel.