Kloster på Klostervej


Udgravning af pestkirkegården ved Søndre Mølle

Intro

Har der været et kloster i Grenaa? Tja, der har i hvert fald været en Skt. Jørgensgård og et kapel, omtrent hvor Klostervej nu er. Stedet kaldes i kilder fra 1400- og 1500-tallet Bro Hospital og området omkring det Bro Hede.

Har der været et kloster i Grenaa? Tja, der har i hvert fald været en Skt. Jørgensgård og et kapel, omtrent hvor Klostervej nu er. Stedet kaldes i kilder fra 1400- og 1500-tallet Bro Hospital og området omkring det Bro Hede. Skt. Jørgensgårdene var særlige hospitaler for spedalske og lå typisk udenfor byerne for at mindske smittefaren. Grenaa var i middelalderen afgrænset mod syd af åen og hospitalet lå dermed udenfor byen. Fotoet viser en udgravning fra 1934, hvor man fandt et kampestensfundament og nogle ildsteder. Djurslands Museum udgravede i 1995 og 2001 en begravelsesplads i nærheden af Skt. Jørgensgården, som enten kan have været tilknyttet kapellet eller være en senere pestkirkegård.

Sankt Jørgensgård var det danske navn for middelalder isolation bygninger for spedalske, bygningerne samt de spedalske var i hænderne af gejstligheden (præsteordningen). Folk som ved af spedalskhed vil sendt til et Sankt Jørgensgård fordi man i middelalderen anså det som en sygdom der kunne smitte, det er derfor maget ofte at Sankt Jørgensgårdene lå ude for byens mår. Hvordan Sankt Jørgensgårdene var indrettet kan vi ikke være sikre på, kilder om Sankt Jørgensgårdene er få, set bort fra deres opgave.