Klokketårnet i Gloslunde


Klokkekneblens rå skelet


Klokkestablen før restaurering.


Klokkestablen under restaurering


Klokkestablens rådne træ er synlig

Intro

På Lolland findes tre velbevarede, middelalderlige klokkehuse, hvoraf Gloslunde er et af dem. Det er bygget i år 1429-30. Årstallet kendes med sikkerhed, da der er lavet dendrokronologiske undersøgelser af træet.

Klokkehuset har form som en sorttjæret, spånklædt pyramidestub med et teglhængt pyramidetag.
Bag denne beklædning står det egentlige klokkehus. Det er en stolpekonstruktion af meget svær egetømmer.

Huset måler 5,5 x 5,7 meter i planen, væggenes højde er 8,2 meter og til tagets top er der godt 11 meter. Stolperne hælder svagt indad, de bæres af en ramme af vandretliggende fodtømmer, og funderingen består af kampesten. Midt i huset står den kraftigste stolpe kongen, den er ved stikbjælker med bånd samlet med vægstolperne.

Klokketårnet har været igennem to restaureringer i 1765 og senest i 2002, men fremstår i dag med det oprindelige/originale udseende, som det så ud da det blev bygget. Udskiftning af råddent tømmer er erstattet af egetømmer fra Sorø Akademis skovdistrikt. Der er også sket en reparation af den udvendige beklædning. Der kunne kun bruges ca. 12 kvadratmeter af den oprindelige beklædning.