Klitlandskab


Klitlandskab

Intro

Af Hanne Jensen, Hvide Sande Når man står og kigger mod vest, ser man den flade hede og klitterne, med dets specielle vegetation. Klitterne er vores værn mod Vesterhavet.

Siden 1790’erne har man lavet dæmpningsarbejde. Det vil sige, pålægning af lyng/fyrgrene og plantning af hjelme. Det var pligtarbejde, som sognets beboere, om nødvendigt nabosognenes beboere, skulle udføre. I dag ligger ansvaret for dette arbejde hos Klitfogeder, som er ansat af Naturstyrelsen. Der er kun 4 klitfogeder tilbage her på Holmsland. Tre nord for Hvide Sande (Lyngvig, Klegod og i Søndervig) og en syd for Hvide Sande, nemlig i Årgab. Klitterne ligger i fredet område, det vil sige at et ubrudt bælte på 100- 500 meter er fredet, hvor der ikke må bygges o.l. Denne linje er fastlagt og ligger digitalt, men i landskabet kan man se cement pæle med kongekrone og et nummer på toppen, disse pæle er vejledende for fredningslinjen.

Klitfogederne har ansat deres eget plantehold, som udfører plantearbejdet i efteråret. Man graver selv planterne i de bestående klitter – altså tynder ud i beplantningen – og efterfølgende planter hjelmene i huller og på skråninger mod vest, hvor beplantningen er gået ud eller sandet til. Med til dæmpningsarbejdet, hører også pålægning af kvas – fyr eller grangrene – som er leveret fra skovdistriktet i Blåvandshuk. Dette materiale bruges til at opbygge klitterne og dække huller, som er opstået ved blæst eller uhensigtsmæssig færden i klitterne. I 2001 gjorde Naturrådet opmærksom på, at arbejdet med at sanddæmpe, var gået for vidt, rådet synes klitterne lignede et ingeniørværk - man savnede den dynamiske klit – altså man savnede spor efter den vilde natur. Som klitboer, der bor på en smal landtange, ønskede man ikke at se en hvid vandrende klit, det lå ligesom i blodet. Klitboerne synes det var vigtig at plante i klitterne for at minimere sandflugt. I dag prioritere man sanddæmpningen, til at foregå der, hvor bebyggelsen er tæt på klitterne. Der er visse steder på strækningen, hvor der er fare for at huse sander til. Man kan både opleve den tæmmede og den vilde natur her på Holmsland Klit.