Klitheden i Thy


Klithede. Klitheden omkring Vandet Sø


Oversigtskort. Klithederne strækkerne sig hele vejen om lands Thys vestkyst

Intro

Klitheden, som den der findes langs store dele af den jyske vestkyst, er en naturlig landskabsform. Men selvom plantevæksten er kommet af sig selv, så har mennesket gennem årtusinder bidraget til at holde vegetationen ved lige...

Klitheden, som den der findes langs store dele af den jyske vestkyst, er en naturlig landskabsform. Men selvom plantevæksten er kommet af sig selv, så har mennesket gennem årtusinder bidraget til at holde vegetationen ved lige. Det er sket ved, at omkringboende bønders fåreflokke har gået frit omkring på heden for at spise den sparsomme føde. For det bidrog til at holde større planter nede. Og det bidrog ligeledes til at bevare klitheden som landskabstype, når man siden 1800-årene som led i sandflugtsbekæmpelsen tilplantede de ubevoksede klitarealer med hårdføre græsarter som marehalm og hjælme. ''Fra naturpark til nationalpark'' Klithederne i Thy blev i 2008 udnævnt til Danmarks første officielle nationalpark. Sådanne parker har man haft mange steder i udlandet, siden Yellowstone i USA blev indviet som den første i 1872. Herhjemme tog fredning af mindre naturarealer fart efter vedtagelsen af Naturfredningsloven i 1917. Op gennem 1960’erne overvejede man, at indrette særligt naturskønne områder som for eksempel Tystrup-Bavelse søerne på Sjælland til beskyttede naturparker. Men den generelle naturbeskyttelse fik længe forrang for særlige udpegninger. Først i dette årtusind er ideen om naturparker på dansk grund således blevet ført ud i livet. Med en tidstypisk drejning fra det ’naturlige’ mod det ’nationale’.