Klithave

Intro

Ved Abelines Gaard ligger resterne af en gammel have, som de så ud i 1800-tallet. Haven var gravet ned i landskabet og det opgravne materiale brugt til anlæggelsen af et dige rundt om haven. Der blev på den måde skabt en have med læ i et ellers blæsende landskab.