Klintholm Gods


Klintholms nu nedrevne hovedbygning.

Intro

Klintholm Gods er beliggende på Østmøn med jorder helt ud til Møns klint. Det er et alsidigt foretagende med både landbrug, skovbrug og turisme. Godset ejer i alt 110 bygninger og mere end 1200 hektar jord.

Klintholm Gods bliver til i 1769, hvor det mønske krongods bliver delt i fem dele. De første bygninger bliver opført fra 1778 af købmand Staal. I 1798 bliver Klintholm Gods købt af Jacob Brønnum Scavenius, og godset har været i familiens eje lige siden.

Under Jacob Scavenius' ledelse blev der indkøbt mere land og flere ejendomme, og jordbesiddelsen var på cirka 3000 hektar. I 1819 brændte mange af godsets bygninger, men de blev efterfølgende genopbygget. Derudover valgte man at opføre endnu flere boliger.

I 1878 anlagde Carl Sophus Brønnum Scavenius Klintholm havn, for at have bedre muligheder for at afsætte godsets varer.

Klintholm havn er nu solgt fra, og ligeledes er Møns Klint, som også hørte under Klintholm gods. Godset ejer dog stadig en hel del turistaktiver som blandt andet Camping Møns Klint, Vandrehjem Møns Klint og restaurant Ålekroen på Klintholm havn.


Carl Sophus Scavenius stod bag opførelsen Klintholms nye hovedbygning fra 1873-1875.

Han og hans kone fik ti børn, og han mente, at de havde brug for noget mere plads. Det var den danske arkitekt August Klein, der tegnede den nye hovedbygning i renæssancestil. Det blev til et meget smukt slot i stil med Rosenborg slot.

Slottet blev bygget i røde sten, og alle dekorationer i murværket var af kalksten fra Fakse. Hoveddøren var blevet fragtet hertil fra Venedig, og vestibulen var rigt bemalet og havde hvælvede lofter. Ude som indvendigt var det et overdådigt lille slot.

Desværre måtte slottet bukke under for angreb af hussvamp. Til sidst var det så omsiggribende, at slottet i 2000 blev revet ned.


August Klein (1838-1909) er en dansk arkitekt, som har gået på Kunstakademiets arkitektskole. Han fik dog aldrig gjort sin uddannelse færdig, fordi han havde for travlt med at arbejde som arkitekt.

Klein har tegnet mange herregårde rundt omkring i Danmark. Han var historicismens mand og har især tegnet renæssancebygninger i det, der, i Danmark, kaldes for Rosenborgstil. Rosenborgstilen var populær fra cirka 1860-1900.