Klekkendehøj


Klekkendehøj.


Klekkendehøjs to indgange.


Klekkendehøj midt på marken.


Indgangene til Klekkendehøj.

Intro

Klekkendehøj er en tvillingejættestue fra 3200 f. kr.. Den er beliggende på Vestmøn ved byen Røddinge, og Klekkendehøj er Møns eneste gravhøj med dobbelt kammer.

Gravkamrene har hver sin indgang, og til hver af dem fører en syv meter lang og trang gang.

Det er muligt at komme ind i det nordlige kammer, og derfra kan man se ind i det sydlige kammer, som er rekonstrueret med nogle af de genstande som blev fundet ved godsejer Calmettes udgravning i slutningen af 1700-årene.

Det var en af de første grundige arkæologiske udgravninger i Danmark. Der er mulighed for at besøge Klekkendehøj og bese den 5000 år gamle tvillingejættestue. Der er offentlig adgang.


Det var Gérard Pierre Antoine de Bosc de la Calmette (1752-1803) der stod bag udgravningen af Klekkendehøj i slutningen af 1700-årene. Han er født i Portugal af hollandske forældre og kom til Danmark allerede som syvårig i 1759 sammen med sine forældre.

I 1777 blev han udnævnt til gehejmeråd og i 1781 arvede han Marienborg Gods, som han døbte om til Calmettenborg. Senere fik det dog sit gamle navn igen. Klekkendehøj lå dengang på Marienborgs jorder.