Kleinbahnen


Over Åstrup Station. Over Åstrup Station kort efter opførelsen i 1898. Stilen er fantasifuld, romantisk historicisme.

Intro

Den preussiske landdag besluttede i 1892 at anlægge de såkaldte kleinbahner i Slesvig-Holsten. Banerne udbyggede transportnettet på overskuelig tid og til overkommelig pris. De smalsporede jernbaner havde begrænset sikkerhed og betjening, men var billigere end hovedbanerne...

Den preussiske landdag besluttede i 1892 at anlægge de såkaldte kleinbahner i Slesvig-Holsten. Banerne udbyggede transportnettet på overskuelig tid og til overkommelig pris. De smalsporede jernbaner havde begrænset sikkerhed og betjening, men var billigere end hovedbanerne. Kleinbahnerne blev anlagt i slutningen af 1800-tallet. Sporene var 100 centimeter brede i modsætning til de normale 143,5 centimeter. Kleinbahnerne kørte ud fra kredsbyerne Sønderborg, Aabenraa og Haderslev. De bragte transport og udvikling til de fjerneste afkroge af kredsene. Mange omveje og ofte lange transporttider gav kælenavne som æ Kringelbahn og Perle. ''Idyllisk station fik grusomt ry'' Over Åstrup Station er et fint eksempel på en kleinbahnstation: en lille, tysk nationalromantisk bygning med hjørnetårn. Stationen er opført efter tegning af Baurat Jablonowski i 1898 i bindingsværk over en muret underetage. Stationen i Over Åstrup husede stationsforstanderens bolig og en kro, som han kunne tjene en skilling på. Mange kleinbahnstationer havde en kro. Senere indrettedes forsamlingshus i rejsestalden. I det bedste år rejste 20.000 forbi med banen, men antallet faldt i 1930'erne til 6.000. Lokal berømmelse opnåede bygningen for mange år siden, da en af husets beboere blev anholdt for et grusomt mord på en taxachauffør i Vesterris. Kleinbahnerne fortsatte som amtsjernbaner, men Haderslevlinjen blev nedlagt i 1939. Over Åstrup Station står stadig med sit pakhus og er velbevaret trods mord og vinduesudskiftninger.