Klegod Fiskerleje

Intro

Gammel fiskelejre PRIVAT EGET.

''KLEGOD LANDINGSPLADS Havnen ligger øst for gården Søndervig Landevej 203. Landingspladsen har været brugt af slægtninge langt til bage. Således har Hans L. Christensen og Kr. L. Christensens far Iver Miltersen Christensen, farfaderen Kristian Laurids Christensen samt oldefaderen Iver Miltersen fisket fra landingspladsen ved fjorden. Havnen er første gang udgravet i 1974 med rendegraver, senere rigtig gravet ud med en gravemaskine i 1978. Havnen forbindes med fjorden via 100-150 meter lang rende, hvor vanddybden ved normal vandstand er 60-70 cm. Den fortsætter ca. 100 meter ud i fjorden. Skuret er bygget i 1984. NUVÆRENDE FORHOLD Havnen og jorden tilhører Søndervig Landevej 203. Her bor brødrene Hans Lodberg Christensen og Kristian Laurids Christensen. Tillige med fisker Jørgen Ae, som har fisket derfra siden 1960, har de deres udkomme ved fjordfiskeri, som de driver fra den lille havn. BEVARINGSVÆRDI Af den oprindelige landingsplads er der intet tilbage. ''