Klausiestenet


Indvielsen af Klausie Plantage


100 året for Stavnsbåndets ophævelse

Intro

Stenen er udhugget og rejst af lærer Jens Andersen Trøstrup i anledning af indvielsen af Klausie Plantage. På bagsiden er markeret 100 året for stavnsbåndets ophævelse.