Klausiestenen


Klausiestenen, sat af Jens Trøstrup i 1888


På bagsiden er indhugget datoen for 100 året for stavnsbåndets ophævelse

Intro

Stenen er sat af Lærer Trøstrup som en markering af Klausie plantage. Bagsiden markerer 100-året for stavnsbåndets ophævelse.

Da lærer Jens Andersen Trøstrup kom til Torsted skole i 1862, var sognet et forblæst hedesogn uden træer. Trøstrup, som han kaldtes fik gang i folkeoplysningen og er inspirator og initiativtager til aktieselskabet Klausie Plantage. Aktieselskabet er oprettet i 1882.