Klantishøje nedkastningsplads


Jørgen V. Helk. Dansk officer og SOE-agent. Han blev kastet ned i faldskærm med 4 andre SOE-agenter ved Klantishøje den 30. september 1944. Helk blev tilknyttet Jyllandsledelsen i Århus.


Jyllandslederen Vagn Bennike (i midten) med sin nære medarbejder, SOE-agenten Jørgen .V. Helk (t.v.) og oberstløjtnant Erik Møller (t.h). Billedet er fra d. 8. maj 1945. Helk blev kastet ned i faldskærm med 4 andre SOE-agenter ved Klantishøje den 30...


Erik Flemming von Holck,1920-1977. Dansk og britisk løjtnant. SOE-agent. Nedkastet med 4 andre SOE-agenter ved Klantishøje den 30. september 1944. Han virkede som forbindelsesofficer til regionsledelsen på Sjælland frem til Befrielsen.


Falsk legitimationskort for SOE-agenten Erik Flemming v. Holck ("Packard"). Han blev kastet ned i faldskærm med 4 andre SOE-agenter ved Klantishøje den 30. september 1944.


Ernst Henry Jensen ("Morris"). SOE-agent. Han blev kastet ned i faldskærm med 4 andre SOE-agenter ved Klantishøje den 30. september 1944. Han virkede som forbindelsesofficer ved Region IV (Fyn) til Befrielsen.


Peter Jebsen. f. 1918. Nordmand. SOE-agent.. Jebsen var flygtet fra tysk fangetransport i Jylland i 1942. Kom til England 1943. Han blev kastet ned i faldskærm med 4 andre SOE-agenter ved Klantishøje den 30. september 1944...


SOE-festen på Wiwex efter krigen. Til venstre Erik Flemming v. Holck og helt til højre Jørgen Helk. I midten sandsynligvis E.K. Jensen. Erik v. Holck og Helk blev kastet ned i faldskærm med 3 andre SOE-agenter ved Klantishøje den 30. september 1944.


SOE-festen på Wiwex efter krigen. Fra venstre Per Jebsen, Peter Ilsøe og Erik Fl. v. Holck. Jepsen og v. Holck blev kastet ned i faldskærm med 3 andre SOE-agenter ved Klantishøje den 30. september 1944.


To SOE-agenter, Flemming v. Holck (t.v.) og Chr. Stemann Petersen (t.h.) sammen med Anker Olesen fra Region V (Sjælland) efter befrielsen. De var tilknyttet regionen til Befrielsen. v. Holck blev kastet ned ved Klantishøje den 30...


Jørgen Vilhelm Helk, 1905-1976. Dansk og britisk kaptajn. SOE-agent.. Nedkastet i ved Store Astrup den 3. marts 1945 efter at have været til møder i England. Han virkede som forbindelsesofficer til Jyllandsledelsen frem til Befrielsen.


Fem SOE-agenters klage over manglende ammunition ved afrejsen. Flyet var over Danmark i begyndelsen af september 1944, men agenterne blev ikke nedkastet. Brevet er underskrevet deres kodenavne i England. Den 30...

Intro

Natten til den 1. oktober 1944 blev 5 SOE-agenter nedkastet ved Klantishøje nær Ålestrup. Det var Jørgen V. Helk ("Ford"), Ernst H. Jensen ("Morris"), Peter Jebsen ("Daimler"), Erik Flemming v. Holck ("Packard") og Poul Bork-Andersen ("Rawby")...

Natten til den 1. oktober 1944 blev 5 SOE-agenter nedkastet ved Klantishøje nær Ålestrup. Det var Jørgen V. Helk ("Ford"), Ernst H. Jensen ("Morris"), Peter Jebsen ("Daimler"), Erik Flemming v. Holck ("Packard") og Poul Bork-Andersen ("Rawby"). Modtageholdet havde ventet containere, men fik til deres store overraskelse i stedet 5 mand ned. Modtagelsen gik ellers planmæssigt. Alle agenter var danske officerer, der var udset til at bistå de enkelte regioner med bl.a. opbyggelsen af undergrundshæren. Få dage efter nedkastningen blev forbindelseofficererne sendt til deres respektive hovedkvarterer: Bork-Andersen til Region VI (København), v. Holck til Region V (Sjælland), Helk til Jyllandsledelsen i Århus, Jebsen til Region III (Sønderjylland) og E.H. Jensen til Region IV (Fyn).

30.09.1944

GEORG

A

Mikkel: Kaptajn C.O. Pedersen

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. s. 102-108

Flyet nedkastede 12 Fox-containere med 44 maskinpistoler, 80 karabiner og 4 Piat (panserværnsvåben).

06.10.1944

ALMA

U

12

12

Hjortshøj

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Flyet kastede 9 Tiger-containere og 1 pakke på pladsen. 3 containere blev droppet ved Auning på Djursland, hvor de blev taget af tyskerne.

31.12.1944

DEREK

G

9

9

Aalestrupgruppen

Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Resultatet ukendt.

16.03.1945

DEREK

G

Hjort

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Flyet kastede 12 Fox-containere og 2 pakker med granater og med 2 lastbildæk. Ladningen blev senere sendt til Region III (Sønderjylland).

20.03.1945

DEREK

G

12

12

Hjort / Poul Madsen: Vognmand Arne Dantoft

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Flyet kastede 12 Lion-containere og 2 pakker med granater og pistoler.

26.03.1945

TOBIAS

G

12

12

Poul Madsen: Vognmand Arne Dantoft

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Flyet kastede 12 Lion-containere og 2 pakker med granater og "Spigot Gun" (panserværnsvåben). Ladningen blev siden sendt til Aalestrup.

13.04.1945

TOBIAS

G

12

12

Poul Madsen: Vognmand Arne Dantoft

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Ingen modtagelse.

23.04.1945

TOBIAS

G

Poul Madsen: Vognmand Arne Dantoft

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Flyet nedkastede 12 Fox-containere og 2 pakker.

24.04.1945

TOBIAS

G

12

12

Poul Madsen: Vognmand Arne Dantoft

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Holdet observerede fly over pladsen, men flyet kastede ingen containere.

25.04.1945

TOBIAS

G

Poul Madsen: Vognmand Arne Dantoft

Aalestrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 06B Pladsnr.: 30 - Pladsnavn: Klantishøje Placering i Generalstabskort: Bind 1 - Blad 22 - D2: 900 m nord for "a" i Klantishøje Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.