Klüvers Kanal

Intro

Klüvers kanal blev gravet i 1862 - 1863 på foranledning af skovrider C.C. Klüver. Klüver mente at der var et behov for en kanal som kunne give pramme adgang til Vejlsøerne hvor de kunne laste træ fra skoven.

Klüvers kanal er stedet hvor man ofte kan se den farvestrålende isfugl flyve lavt over vandet. I de senere år er der også af og til set odder svømme gennem kanalen..


I kano: Fra Silkeborg sejler man gennem gennem Remstrup Å ud i Brassø. Ca. på tværs af Ny Hattenæs finder man indsejlingen til Klüvers kanal.
P-Plads ved Østre Søbad på Horsensvejen syd for Silkeborg: Følg søkanten rundt om Brassø ca. 1/2 times gang.


Oprindelig navngav man kanalen efter Klüvers datter Betty, men mavnet "Bettys Kanal" gik hurtigt i glemmebogen. Kanalen skulle både bruges til de fladbundede pramme som skovvæsnet havde til at transportere træ ud af skoven og til den tidlige turismes småbåde , der på den måde kunne få adgang til de smukke Avnsøer, eller Brillerne, som de hedder lokalt.
I kanalen er der et tydeligt vadested og en høj bro som prammene kunne sejle under blev bygget. Den bro der i dag går over Klüvers Kanal er den tredie på stedet. Den er opført i 2007.