Kløvet sten


Kløvet sten


Kløvet sten


Kløvet sten

Intro

Frede Troelsen (1936) Kløvet sten, 1991 Som ofte hos Frede Troelsen er det livets basale spørgsmål og kræfter, der bearbejdes. Stelen har med sin placering mellem den kløvede naturstens halvdele klare mindelser om det mandlige kønsorgan.

Frede Troelsen (1936-)
Kløvet sten, 1991
Svensk granit og natursten

Placering: Ansgar Anlæg, Sdr. Boulevard

Skulpturen består af en gruppe af tre sten. En steleformet sten af svensk granit står mellem de to halvdele af den natursten, stelen tilsyneladende har kløvet. På den en halvdel af den kløvede natursten er der indhugget en spiralform og et skylignede tegn, der i udtrykket bringer mindelser om kinesisk maleris stiliserede former. Den anden halvdel har en organisk form indhugget.

Stelen har med sin placering mellem den kløvede naturstens halvdele klare mindelser om det mandlige kønsorgan. Som ofte hos Frede Troelsen er det livets store spørgsmål og kræfter, der bearbejdes. Den indhuggede spiral henviser til temaets eviggyldighed, dette forstærkes af det valgt formsprog med referencer til historiens tidligste værker som helleristninger og jættesten og forbindes direkte til det kødelige gennem den organiske form på den anden halvdel af den kløvede sten. Stelen og dens kløvende handling, der fint mimes af sct. Ansgars kirketårn, viser styrken af de urkræfter, der er på spil og tilføjer en dynamisk spænding til værket.
Skænket af Odense Bys Kunstfond


Frede Troelsen. (1936-)

Frede Troelsen er født i Års i Himmerland og er autodidakt kunstner. Han arbejder hovedsageligt med sten og træ, men er dog ikke begrænset til dette og arbejder også med tegning, collage og maleri. Han arbejder med en meget konkret fornemmelse for materialet og de udtryk, der skabes gennem kontrasten af forskellige grader af bearbejdelse. Udgangspunktet for hans kunstneriske virksomhed er det meningsgivende tegn, der trækker linjer tilbage til runer, kalligrafi og hieroglyffer. Tegnet er tæt forbundet med det kropslige, som kommer til udtryk ved tegn som hjerter og kors i sammenhæng med former, der ligner kønsorganer. Frede Troelsen arbejder med livets store spørgsmål som fødsel, liv og død og er i sit udtryk tæt beslægtet med abstrakt ekspressionisme.