Klægbanken
Intro

Stauning Arkiv: Indtil 1884 var klægbanken blot en banke, der kunne anes ved lavvande i fjorden. Men 1885 plantede sognefoged Lurids Holk og Søren Ibsen rørplanter og siv og en egentlig ødannelse tog fart. Efter en længere diskussion om ejerskabet overtog staten Klægbanken i 1897.

Klægbanken. Indtil 1884 var klægbanken blot en banke, der kunne anes ved lavvande i fjorden. Men 1885 plantede sognefoged Lurids Holk og Søren Ibsen rørplanter og siv og en egentlig ødannelse tog fart. Efter en længere diskussion om ejerskabet overtog staten Klægbanken i 1897. Øen har været et velegnet ynglested for en lang række fuglearter, og i en årrække var det også et yndet jagtområde. I dag er øen dog totalfredet, og et reservat med et rigt fugleliv.