Kjelmslund Plantage

Intro

Kjelmslund Plantage ligger lidt sydøst for Løgumkloster by på skrænten ned mod Brede å og nord for Kalhavevej.

Kjelmslund Plantage ligger lidt sydøst for Løgumkloster by på skrænten ned mod Brede å og nord for Kalhavevej. Plantagen er plantet langs det gamle areal, hvor den nu nedlagte jernbanen mellem Bredebro til Løgumkloster gik. Plantagen rummer en stor andel af løvtræer er således nu et eftertragtet rekreativt område. Plantagen er på 11 ha. og heraf blev de 10 ha. plantet i 1950-51. Litteratur: Carsten Porskrog Rasmussen: Skovrejsning i Sønderjylland 1919-24, Haderslev 1994. J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2