Kjellerupsgade


Kjellerupsgade, midt for Kjellerupsgade Skole, vinterlandskab.

Intro

Var oprindeligt en del af Gugvejen, som blev navngivet den 9. marts 1874. Den 20. januar 1879 blev østsiden af gaden, strækningen Langesgade-Østerbro langs trækbanen til havnen, navngivet Kjellerupsgade. Den vestre side hed stadig Gugvej.

I 1906 efter nedlæggelsen af den gamle havnebane udvides Kjellerupsgade til at omfatte hele strækningen fra Jyllandsgade til Langelinie (nu Nyhavnsgade): "...efter at den gamle Havnebane, som adskilte Kjellerupsgade fra Gugvej er nedlagt og Forholdene ordnede saaledes, at begge nu i Virkeligheden udgøre én Gade, vil det være unaturligt at bibeholde begge Navne..."*

Aalborg Byrådsforhandlinger 18/73, 190/79, *123/1906 gadeskilt