Kjællinghølgården


Postkort med Kjællinghølgården


Gårdens sidste ejere Carsten Friis-Jespersen og frue Birte.

Intro

Kjællinghølgården blev bygget af Christen Christensen 1871. Den sidste private ejer var forstmanden Carsten Friis Jespersen, der i 1978 solgte den 146 tdr. land store ejendom til Skov- og Naturstyrelsen. Selve gården blev herefter revet ned.

Forstmanden Carsten Friis Jespeersen havde arbejdet 33 år i Siam, før han sidst i 1950'erne kom hjem og købte hele Hjermind Skov med Kjællinghølgården.

Han var en stor personlighed og en driftig mand, der bl.a. plantede skov, byggede huse, startede et refugium for kunstnere og udviklede en ny fårerace - "Kællinghølfåret".

I 1978 solgte han både skoven og gården til Skov- og Naturstyrelsen. Kjællinghølgården var da så forfalden, at den måtte rives ned.