Kissendrup Skole


Kissendrup Skole, 1900


Lærer Johannesen og elever i Kissendrup skole, 1900


Aage Søren Olaf Jensen, 1930

Intro

Kissendrups skole blev opført i 1824 var i brug frem til 1961. Skolens første lærer var en skomager, der havde efteruddannet sig til lærer. I 1900-tallet kom der også lærerinder, og skolen blev et samlingspunkt for lokale beboere.

I 1700-tallet var der i det nuværende Hylleholt sogn en skole i Vibede. Den blev nedlagt i 1824, da en ny skole blev bygget i Kissendrup. '' '' ''Bygningen fra 1824'' har facade ud mod vejen. I gavlen til skolestuen var tre store vinduer med små ruder. De nederste var matterede, så eleverne ikke kunne kikke ud på vejen. Mod skolegården var en forgang med knager, bænke i siderne og hylder til huer og vanter. Desuden hang der to blikkrus, et til drengene og et til pigerne. Krusene skulle bruges, når børnene ville drikke vand fra den store vandpost i gården. ''I 1900 ''blev der bygget en ''"lærerindeskole"'' bag ved og parallelt med den første bygning. Her var også en lejlighed til lærerinden og en gymnastiksal med ribber og depot til redskaberne. I 1901 blev den første lærerinde ansat. ''Skolestuen ''var indrettet med faste pulte, og ved højre væg var en høj rund kakkelovn. Det var drengenes arbejde at hente brænde ind. På endevæggen hang den sorte tavle og foran den en forhøjning med katederet. Ved siden af denne var døren til lærerens lejlighed. Bag et stort skab hang et spanskrør.

''Jørgen Hansen'', ansat fra ''1824 -1832'' var blevet overført fra den nedlagte skole i Vibede. Jørgen Hansen var født på Vemmetofte. Han havde lært skomagerhåndværket, blev ansat som svend på Vemmetofte, og nogle år efter nedsatte han sig som skomagermester. ''Da skoleloven kom i 1814'' fik han lyst til lærergerningen. Efter en kort oplæring hos præsten i Kongsted, blev han ansat i Vibede i 1815. Han blev en særdeles dygtig lærer. En virksom mand, der selv passede sine kreaturer og alt ved skoleloddens drift, i ferierne syede han familiens fodtøj, til eleverne skar han penne af slagfjer fra gæssene, og trængte et af skolebørnene til at få syet sting på støvlerne, så klarede han også det, uden betaling. Af andre lærere kan bl.a. nævnes: ''Aaris'', fra 1847-1857. ''Niels Lorentzen Nielsen'', 1857-1860. ''Andreas M. Franzen, ''1864-1872 P''eder Kristian Johanneasen'', 1873-1912. ''Aage Søren Olaf Jensen'', 1922-1940. Han blev i 1940 viceinspektør ved Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads. ''Vita Larsen'', 1940.

''Juletræ og udflugter'' Med Vita Larsens ansættelse i 1940 kom der nye tiltag i skolen. F. eks. inviterede hun hvert år alle børn og forældre samt byens beboere til juletræsfest på skolen. Det foregik i gymnastiksalen med dans om træet og mange forskellige lege. I lærerboligen og skolestuen var der dækket kaffebord til de voksne, og børnene fik sodavand og godteposer. Om sommeren arrangerede hun udflugter til Vemmetofte strand eller til Strandegårds Dyrehave. De lokale beboere mødte op med heste og vogne med flag på, de medbragte forplejning til hele dagen. Der var mulighed for at købe is, sodavand, kaffe m.m. på traktørstedet.

I 1961 blev Kissendrup skole nedlagt og eleverne overført til Hylleholt Skole, Faxe Ladeplads.