Kirkevanggård i Vester Nebel

Intro

Ølufgårdsvej 6. Matr. 8e Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården blev grundlagt 1916 ved udstykning af oprindeligt 19 tdr. l. jord og eng fra Lindegård samt nogle hedelodder i Lifstrup. Bygningerne er muligvis allerede opført 1914.

Grundlæggeren af gården var Henrik Thomsen Hansen fra Lindegård. I 1916 solgte han Lindegård (måske allerede bortforpagtet fra 1915) og beholdt da nærværende jord fra Lindegård. Måske var bygningerne allerede blevet opført 1914. Henrik T. Hansen drev gården til sin død i 1927.
Enken Ane Hansen drev gården videre med sønnen Hans Laurids Hansen som bestyrer. Sammen med jorden omkring jorden havde de beholdt nogle hedelodder i Lifstrup. Disse blev senere byttet for andre hedelodder. I 1933 blev de sidste hedelodder frasolgt til et nyt statshusmandsbrug, og Ane Hansen købte da 15 tdr. l. jord i Hygum (Søndermarken) som erstatning.

1935 Hans Laurids Hansen, søn af foregående. Han blev 1938 gift med Karen Nicolaisen fra Vong i Vr. Nykirke sogn. De drev ejendommen til 1964.

1964 Nuværende ejer Hans Henrik Hansen, søn af foregående. Han blev samme år gift med Birthe Pedersen fra Oksbøl.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991