Kirke Værløse Kirke


Kirken som den fremstår i dag. I senromansk eller unggotisk tid udvidedes midtervinduerne.Først i 1400-tallet blev koret formentlig overhvælvet og tårnet blev opført. Skibets Krydshvælv er sandsynligvis fra sidste del af 1400-tallet.


De anvendte materialer kan her ses tydeligt. Tårnet og våbenhuset er opført i munkesten.


Kirkens interiør. I 1973 blev kirken restaureret. Det lille vindue i koret, som havde været muret til, blev åbnet igen, og det gamle alterbillede blev erstattet af Mogens Jørgensens lysaltertale.


Prædikestol i Barok fra o. 1630—50, sikkert københavnsk Arbejde.

Intro

Kirke Værløse Kirke er en klassisk romansk landsbykirke, bygget omkring 1150. Inde i skibet er der fundet tydeli-ge spor af stolpehuller fra en tidligere stavkirke.

I kirken afdækkedes 1911 senere atter overhvidtede romanske kalkmalerier fra 1150-1175, som sikkert tilhører Jørlundegruppen.
Over hvælvene er der endnu synlige rester af malerier fra 1225-1275.


I begyndelsen bestod kirken blot af et skib med fladt bjælkeloft og ét korparti. Som de fleste landsbykirker blev Kirke Værløse Kirke ombygget mange gange. I senromansk eller unggotisk tid udvidedes skibets midtervinduer. Først i 1400-tallet falder formentlig en byggeperiode, hvor koret blev overhvælvet og tårnet blev opført. Skibets krydshvælv er sandsynligvis fra sidste del af 1400-tallet. Våbenhuset regnes opført i 1600erne.
Prædikestolen er fra midten af 1600-tallet. På siderne er der udskåret statuetter af de fire evangelister. På hjørnerne ses hoveddyderne: Tro, håb, kærlighed, klogskab og retfærdighed. De sidste af hoveddyderne tapperhed og mådehold mangler.
Kirken blev restaureret i 1973. Det lille vindue i koret, som havde været muret til, blev åbnet igen. Det gamle alterbillede fra d. 19. århundrede blev flyttet til skibets sidevæg til venstre for indgangen. Det viser Marias bebudelse. Alterbilledet blev erstattet af Mogens Jørgensens lysaltertale. En fyldning af en altertavle fra 1625-50 er bevaret. Det er sandsynligvis postamentfeltet med en skåret fremstilling af Nadveren. Fyldningen er nu placeret på alterbordet.