Kirke Søby


Landsbyen Kirke Søby på Fyn. Kirken. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Kirke Søby på Fyn. Kirke Søby Skole. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Kirke Søby er nævnt første gang 1345 i formen Søby. Forleddet er navneordet sæ. der betyder sø. Efterleddet ’-by’ betyder landsby.