Killerup


En gård i landsbyen Killerup


En gård i landsbyen Killerup. Stuehus af mursten, staldbygning i bindingsværk med stråtag. På gårdspladsen står familien.


En gård i landsbyen Killerup. Bindingsværk med stråtag. På gårdspladsen står en kvinde og to små børn. Vandpumpe.


En gård i Killerup, Killerup Skovgård. I haven står 4 voksne og 2 børn (Gudrun og Karen Hansen).

Intro

Killerup er nævnt første gang 1327 som Killetorp. Forleddet ki betyder kileformet terræn. Ordets anvendelse ved Killerup sigter måske til byens beliggenhed ved en spids i terrænet, som fremkommer ved en krumning på Lindved Å. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.