Kildeskovshallen


Kildeskovshallen. Anlægget er fra 1966-1969 og er siden udvidet i flere etaper

Intro

Kildeskovshallen er et af de smukkeste danske idræts- og svømmehalsbyggerier. Anlægget er fra 1966-1969 og siden udvidet i flere etaper. Det er tegnet af arkitekterne Karen og Ebbe Clemmesen samt landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt...

Kildeskovshallen er et af de smukkeste danske idræts- og svømmehalsbyggerier. Anlægget er fra 1966-1969 og siden udvidet i flere etaper. Det er tegnet af arkitekterne Karen og Ebbe Clemmesen samt landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt. De mange stilfuldt udførte glasfacader skaber en følelse af tæt kontakt med den omkringliggende Kildeskoven i Gentofte. Kunstmaleren Henning Damgaard Sørensen har skabt den fine mosaikbund i det udendørs soppebassin. Til rådighed for de omkring 700.000 årlige brugere er fitnesscenter og fysioterapi, to idrætshaller, fem idrætssale samt mødelokaler til Gentofteklubberne. ''Velfærdsidræt'' Kildeskovshallen udgør et klassisk eksempel på det danske velfærdssamfunds satsning på idrætten som et velfærdsgode. Idrætten skal komme alle borgere til gode gennem et alsidigt idrætsudbud. Målet er, at klubber og foreninger på egne betingelser via idrættens græsrodsdemokrati kan opnå støtte. Desuden kan de få stillet faciliteter til rådighed af kommunen. Gennem Lov om fritidsundervisning fra 1969 og folkeoplysningsloven fra 1990 er der skabt rammer for forvaltning af den kommunale idrætspolitik. I dag er idrætsforeningerne dog under pres fra de mange kommercielle udbydere indenfor fitness og anden købeidræt. Konkurrenterne tilbyder den travle hverdagsdansker fleksible åbningstider og individuelle træningskoncepter i ofte moderne og fancy omgivelser.