Kildebrønde Kirke
Intro

Kirkens kor og skib er oprindeligt opført i romansk stil. Den anses for at være en af de ældste i området og er først bygget i 1100-tallet. Den ligger i landsbyen Kildebrønde, som måske kan spores tilbage til vikingetiden.

Kirkens kor og skib er oprindeligt opført i romansk stil. Den anses for at være en af de ældste i området og er først bygget i 1100-tallet. Den ligger i landsbyen Kildebrønde, som måske kan spores tilbage til vikingetiden. ''Bygningens historie'' Kirken ligger på en lille terrænforhøjning i og er af frådsten og kridtsten. At kirken i dag er blottet for århundreders patina skyldes blandt andet en restaurering i slutningen af 1800-tallet. Der er derfor ikke meget tilbage af den oprindelige kirkens udseende. Våbenhus og tårn er tilbygget i henholdsvis 1400-tallet og 1500-tallet. Både tårn og våbenhus er også blevet fornyet i nyere tid. ''Inventar'' Der er bevaret kalkmalerier i kirken fra før reformationen i 1536, sandsynligvis kan de dateres tilbage til kirkens begyndelse. Billederne befinder sig over korbuen. Alteret stammer fra 1600-tallet og er farvelagt i slutningen af samme århundrede. I midten af 1900-tallet blev altertavlen renset, så farverne igen fremstod smukt. Altersølvet er dog specielt, idet kalken er sammensat af dele fra forskellige tidsaldre. Ældst er den gotiske knop, som stammer fra 1500-tallet. Døbefonden hører til Roskildetypen og er af granit. Døbefondens egetræslåg er bevaret fra 1600-tallet. Prædikestolen er typisk renæssance-stil og stammer fra starten af 1600-tallet.