Kildebjerg


Intro

Skovstykket Hammeren, som du står midt i nu, ligger på bakketoppen Kildebjerg - den, der har givet navn til bydelen og golfbanen Kildebjerg Ry.

Et udskiftningskort over landsbyen Siim fra 1783 viser, at markerne omkring bakketoppen også havde navn efter Kielbierg, som den tidligere hed. Nord for skovstykket lå Store Kielbierg Blokker, hvor der i dag er kubistiske boligblokke og parcelhuse. Mod øst lå Kielbierg Agre, hvor der nu er bygget tætte, lave boliger, og syd for skoven lå Kielbierg Blok, som nu er erhvervsområde. Inden udskiftningen blev markerne drevet i fællesskab af bønderne i landsbyen Siim. Marknavnene spillede en stor rolle, når de skulle planlægge landsbyfællesskabets aktiviteter. Man vidste, hvor de enkelte marker lå ud fra marknavnene. Alle gårdene havde lange smalle agre placeret ind imellem de andre gårdes jordstykker, så bønderne måtte koordinere indsatsen både når de skulle så og høste. De var nødt til at dyrke jorden i fællesskab. Men i 1767 lykkedes det for bønderne i Siim at købe deres egne fæstegårde ved en auktion. De slap fri af hoveriet, de blev selvejere og fik ansvaret for hver deres jord. Nogle år senere tegnede landinspektør Lindenhan et kort, som samlede de mange små jordstykker så hver gård fik færre og større marker og han tegnede nye skel og nye veje. Han tog hensyn til jordens ydeevne og tildelte hver gård noget af både den gode og den dårlige jord, skoven og engene. Dermed var udskiftningen gennemført, og bønderne frigjorde sig fra landsbyfællesskabet. Hvis man kigger lidt nærmere på byplanen over Ry Stationsby vil man opdage, at Lindenhans skel og matrikelnumre har haft afgørende betydning for, hvordan byen siden er vokset frem. Bønderne har løbende frasolgt lodder, som igen er blevet udstykket i små parceller, der er bebygget med boliger, værksteder og forretninger omkring stationen. Efterhånden er stationsbyen vokset ud langs Lindenhans veje og har omsluttet den oprindelige landsby Siim, der i dag ligger midt i byens industrikvarter.