Kiksefabrikken


Kiksefabrikken - en del af Møntergårdens museumskarré.


Kiksefabrikken - en del af Møntergårdens museumskarré.


Plantegning fra opførslen af Kiksefabrikken, hvor man kan se, at der har ligget nogle bygninger omkring den, som ikke ligger der i dag. Bl.a. ses ”Det gamle bageri” ved siden af den nye bygning, samt et kedelhus og et kulskur overfor.

Intro

Denne bygning, i daglig tale kaldet Kiksefabrikken, blev opført i 1885 af Brødrene Tychsen, og fungerede som kiksebageri for fabrikken der havde hjemme i nr. 46. Den huser i dag Møntergårdens snedkerværksted.

''Brødrenes Tychsens kiksefabrik'' Bygningen blev bygget i 1885 af brødrene Peter og Christian Tychsen. Den var bygget til at være kiksefabrik for brødrene Tychsens sukkervarefabrik, som lå på Overgade 46. Den oprindelige bygning havde en udbygning, der ragede et godt stykke ud. I denne udbygning lå den store ovn til kiksebageriet. ''Snedker og trikotage'' Efter brødrenes kiksefabrik, blev bygningen brugt som snedkerværksted fra 1920’erne til midten af 1930’erne. I 1930’erne lå der en trikotagefabrik i bygningen. ''Velbevaret'' Bygningen har i store træk bevaret sit oprindelige udseende på ydersiden, men har indvendigt gennem tiden haft forskellige funktioner. Læs mere under fortællingen på Historisk Atlas: [https://historiskatlas.dk/Br%C3%B8drene_Tychsens_Etablissement_for_Confecturer_(22874) https://historiskatlas.dk/Brødrene_Tychsens_Etablissement_for_Confecturer_(22874)]

''Publiceret''