Kikkenborg

Intro

Kikkenborg, del af sommerhuskoloni samt et par statshuse.

Del af sommerhuskoloni opstået i 1930`erne. Tidligere et eller flere huse beliggende ved Bådsbæk, der siden middelalderen var grænse mellem Kerteminde købstad og landet/Broløkke herregård i Viby Sogn. En bro over bækken må have givet navn til en løkke (et landbrugsareal) og til hovedgården.
Efterleddet i husnavnet Kikkenborg skal nok opfattes ironisk, mens første led handler om udsigten til Kerteminde Bugt. Netop her gik de danske tropper i land da svenskerne i 1659 blev jaget på porten.
Stedet optræder så tidligt som 1627 i en sag om ulovlig udenbys handel med korn og malt i ledet ved Kikkenborg. I 1680-90`erne blev der drevet erhvervshollænderi på stedet. Smør og ost kunne let afsættes til købstadens borgere.
En anden ældre ejendom i området var Bådsgård/Bådshus, der nævnes omkring 1600 i forbindelse med græsning og brændesalg. Et af husene ved bækken kaldtes Bækhuset - afløst af Vægterhuset 1791. Efter inddæmningen af Taarup Strand i 1812 optræder også Slusehuset. Lidt længere borte lå Tjenerhuset. En del af området blev i 1925 udstykket til 4-5 statshusmandsbrug.
En særlig afdeling af sommerhusene ligger i Lisbeth og Johannes Minde, en vej opkaldt efter de første beboere i det nærliggende statshusmandsbrug.