Kiers Gaard


Kiers Gaard i Højer: Foto: Henrik J. Møller


Kiers Gaard i Højer: Foto: Henrik J. Møller

Intro

Kiers Gaard i Højer er en gammel vestslesvigsk gård fra 1757, men er nu et samlingssted for kunst og folkeligt liv.

Kiers Gaard er en gammel bygård i vestslesvigsk stil, som blev opført i 1759.

Der har dog ligget en gård på grunden helt tilbage til omkring 1400. Mellem 1436 og 1530 hørte gården under Ribe domkapitel. Efter reformationen tilfaldt gården kongen. I 1663 blev gården overtaget af Hans Schack og lagt under Grevskabet Schackenborg.

Gården havde ud over landbruget også indtægter fra forpagtningen af et omfattende østersfiskeri i Vadehavet. Ved gården ligger endnu "Østershuset". Tæt på Kiers Gaard lå en bådeanløbshavn. Fra 1739 drev den kendte forpagter Peter Todsen søfart fra Højer. Fra ladepladsen ved Kiers Gaard udgik en omfattende eksport af kvæg til Holland. På jemturen blev der medbragt kolonialvarer, tobak, kakler og hollandske møbler.

Den store aktivitet ved ladepladsen varede til midten af 1700-tallet. Derefter svandt aktiviteterne ind, fordi sejladsforholdene blev for dårlige. Havnepladsen blev flyttet til Vidåen syd for Højer by.
I 1793 overtog sønnen Johan Todsen fæstegården og i 1802 købte han gården for 400 rd. og blev selvejerbonde. I 1828 blev gården overtaget af sønnen Hans Christian Todsen. En søster overtog Bahrs Toft og hun og hendes mand Gabriel F. Roll opførte her Højer Mølle i 1857. Den 9/9-1844 fik Kiers Gaard besøg af kong Christian VIII, under dennes årlige rejse langs Vadehavet.

Under Treårskrigen i 1848-50 lå en holstensk kanonbåd til kajs i Højer, og kaptajnen Johann Erns Kier forelskede sig i Hans Christian Todsens datter. Han gift med hende i 1849 og parret overtog gården i Højer. Deres søn Hans Christian Kier overtog gården i 1884. Gården blev i 1874 fri af arvefæstet fra Grevskabet Schackenborg. I 1906 overtog sønnen Hans Christian Todsen Kier gården, men det varede kun kort, da han faldt i Første Verdenskrig i et slag ved Somme i 1916.

Enken sad på gården indtil 1939, hvor sønnen Hans Kier overtog gården. Han drev gården til sin død i 1971, og i 1973 solgte enken gården til Højer kommune og Sønderjyllands amt.

Gården blev derefter ledet af den selvejende institution Kiers Gaard, og blev et centrum for kunst, kunhåndværk, folkeligt liv og en overgang også for Lokalhistorisk Arkiv for Højer og Omegn.

Litteratur:
Folmer Christensen: Af Kiers Gaards Historie, Højer 1984.

Forfatter: Henrik J. Møller

Kulturarvsstyrelsen - Højer Flække - Kiers Gaard