Kettinge kirke


Kettinge kirke, set fra syd.


Gravsted med smedejersnindhegning på Kettinge kirkegård for familien Nymann/Nymand. Gravstedet er flyttet.


En meget speciel sten for ægteparret Rasmussen, Raagelunde, fra o. 1920. Skriftbåndene er hugget, så det ser ud som om de er naglet fast.


Biavlslærer August Petersen (1896-1928), rejst af Danmarks biavlere.

Intro

Den meget lange kirke består af romansk skib, senromansk tårn og senere, gotisk østforlængelse, det nuværende kor med sakristi. Kirken har pyramidespir. Den er stærkt præget af en større restaurering i 1890'erne ved arkitekt Hans I. Holm.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Kettinge kirkegård