Kertemindebanen omkring Agedrup Station
Intro

Da toget kom forbi.

Da toget kom til Agedrup.

Sportoften? - ja hvorfor hedder vejen nu sådan? Fordi den ligger på det gamle spor, jernbanesporet. Der hvor Agedrup Station engang lå. Stien gennem skoven ligger som på en vold, man går godt der, den er solid. Anlagt i 1899. Da det nye århundrede begyndte, lagde de skinner på. Man arbejdede sig derudad, sjakket, der daglig kom hjem med skinnevognen nu tømt for grus. Indsidderne, husmændene, fiskerne, der pludselig fik mulighed for at tjene en ekstra dagløn, godt betalt. Akkorden kunne komme op på ca. 2 kr. på én dag. Konen gik derhjemme og passede børn og kreaturer, glad var hun ikke altid. Man startede hver morgen med at få sin flaske fyldt op med en pægl snaps (0,244 l ), de stive muskler skulle varmes. Da arbejdet var tilendebragt og sliddet var ovre, hvad så med den daglige pægl, brydsomhed var der nok af, men pæglen, hos nogle blev den en pæl i kødet.

Badetog til Kerteminde. Banen gav i mange år et solidt overskud. Bestyrelsen, hvori sognerådsformanden i Agedrup - Kølstrup også sad, havde næse for forretninger. Allerede i 1902 gjorde man forsøg med at indføre såkaldte badetog mellem Odense og Kerteminde til halv billetpris. Denne forretning udvidedes i 1904 fra1. juni til 15. august. Odense Af.: 14,15 - Ank. Kerteminde: 14,50 Kerteminde Af.: 20,45 - Ank. Odense: 21,25 (Toget standser i Dræby). Man havde slet ikke personvogne nok til dette tilløbsstykke, man etablerede sig så med bænkevogne, det var godsvogne med bænke fastgjort til gulvet. Den manglende komfort dulmede ikke sommerhumøret, - det gik ad stranden til med sang for åbne skodder, forretningen gik strygende, 3 % til aktionærerne.

Holdeplads eller station. Stationsbygningerne var tegnet af DSB’s arkitekt Wenck. Type 1 var tiltænkt de 8 små stationer mellem Odense og Kerteminde samt Mesinge. De havde en udvendig grundflade på 63 kv.m.. Da Bullerup Holdeplads aldrig var tiltænkt en ophøjet plads i Danmark som station, var bygningen der, da stedet gik fra Stoppested til Holdeplads, en type 0, en byggetype, som brugtes overalt i kongeriget som ledvogterhus. Bullerup omtales ofte senere som ”Station”. Mængden af ind- og udgående gods og billetsalget skulle ad åre overgå Agedrup. Dog forblev stationen at være ”Holdeplads”. Beboerne i Vester Kærby skriver den 4. marts 1907 en ansøgning til banen om at få ”den ledige skærm” fra Bullerup til læ for storm og regn ved deres stoppested. Skærmen ønsker de også i Biskorup, - men den bliver i sognet.

Efter nogle år fik man på banen en linietelefon, så man kunne varsko om, at toget var under opsejling, og høre om, hvordan det ellers stod til. Under arbejdet med artiklerne her har undertegnede talt med en del mennesker, der har haft tilknytning til banen. På stationerne kendte man alle hele vejen op til Martofte, og man avancerede fra f.eks. Ladby til Mesinge eller fra Bullerup til Agedrup. Nu er banen nedlagt. Det blev den d. 1. april 1966. Det gamle spor er nu en sti, der går gennem Bullerup skov. Vejen op til stationen hedder nu Sportoften.