Kerte


Kerte kirke, med fritstående tårn.

Intro

Kerte er nævnt første gang 1295 i formen Kerte. Navnet tolkes som værende et tidligere navn på Brænde Å. Kærta betyder ujævnhed i terrænet, hvilket skulle hentyde til det ujævne, tuede terræn åen gennemløber.