Kelleren


Kelleren, oversigt.


Kelleren, oversigt.


Kelleren, oversigt.


Kelleren, oversigt.


Kelleren, detalje af rillesten.


Kelleren, oversigt set fra skovstien.

Intro

Ikke langt fra parkeringspladsen ved hjørnet Fægyden/Skovlystvej i Værløse findes resterne af en lettilgængelig langdysse i en lysning. Dele af et kammer og flere randsten i nordøst siden er bevaret.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Undersøgelsehistorie (1) 1985 Museal udgravning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Resterne af en mindre langdysse beliggende i en lysning. Dele af et kammer er bevaret foruden flere randsten i NØ siden. Privat undersøgelse foretaget i 1980 og 81. Jvfr. NM j.nr. 3154/80 og NM j.nr. 3237/80.