Kelds Nor Fyr


Fredet bygning: Kelds Nor Fyr, Rathvej 8, Langeland. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.


Fredet bygning: Kelds Nor Fyr, Rathvej 8, Langeland. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.


Fredet bygning: Kelds Nor Fyr, Rathvej 8, Langeland. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.


Fredet bygning: Kelds Nor Fyr på Langeland. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

På Rathvej 8 ved Bagenkop ligger Langelands højeste fyrtårn Kelds Nor Fyr. Fyret er 34 m højt og ligger på pynten Keldsnor ud til Lillebælt. Til anlægget hører også fyrmester-, fyrpasser- og fyrassistentbolig samt maskin-,ud- og oliehus. Fredningen omfatter hele anlægget.

I 1905 opførtes det nuværende Kelds Nor Fyr, som skulle afløse Langelands første fyr Fakkebjerg Fyr, der på det tidspunkt i ca. 100 år havde sørget for belysning af farvandet. Belysningen ved Kelds Nor startede dog ca. 20 år tidligere med en lanterne, der blev hejst op i et jernstativ.

Det firkantede fyrtårn ligger på en over 7000 m2 stor grund. Omkring fyret blev der bygget et maskinhus og boliger, der kunne huse de 4 medarbejdere (Fyrmester, fyrassistent, fyrpasser og fyrmedhjælper) og deres familier.
Bygningerne udgør til sammen knap 400 m2 og er fredede. Fyret er stadig i drift og holdes ved lige af staten.
Fyret og de øvrige bygninger er i dag privatejet.