Keldby Kirke
Intro

Den smukke murstenskirke i Keldby er opført i første halvdel af 1200-tallet. De skriftlige kilder med beretninger om Keldby Kirke er ganske gode. Og de er sikkert repræsentative for mange af vores middelalderkirker...

Den smukke murstenskirke i Keldby er opført i første halvdel af 1200-tallet. De skriftlige kilder med beretninger om Keldby Kirke er ganske gode. Og de er sikkert repræsentative for mange af vores middelalderkirker. Kilderne fortæller, at man brugte aflad – syndsforladelse – til at holde kirken ved lige. Man kunne for eksempel få aflad i 1411, hvis man gav penge til kirkens byggefond. Eller hvis man i 1429 hjalp med vedligeholdelsen eller ryddede lidt op på kirkegården. Det betød blandt andet, at man skulle hjælpe med at begrave de levninger, der ikke var gravet dybt nok. ''Danmarks første privathospitaler'' Ved korets nordvæg står en mægtig gravsten. Stenen er lagt af Fikke Moltke, der døde omkring 1370. Her ligger Fikke Moltkes slægtninge, Hemming Moltke og hustru Elsebeth. Til venstre på stenen ser man ridder Hemming, der træder på en løve. Ved siden af Hemming står to kvinder. Fikkes egen hustru, Kristina, er nemlig også mindet på stenen. Gravstenen stammer fra Sankt Jørgens Kapel i Spejlsby nord for Keldby. Navnet Spejlsby dækker over ordet (Hos)Spital, og kapellet har været hospitalskapel. Moltkerne har utvivlsomt finansieret hospitalet. Derfor er de blevet begravet her. Kapellet var et lille hospital, og det har sikkert også fungeret som alderdomshjem og fattiggård. Ved udgravning i 1957 i Spejlsby fandt man fundamenter og skeletter.