Kejser Wilhelm I monumentet


Kejser Wilhelm monument


Kejser Wilhelm monument


Kejser Wilhelm monument


Kejser Wilhelm monument

Intro

Det noget kontroversielle Kejser Wilhelm monument står i dag i en afsides krog på kirkegården i Tønder.

I 1896 tog Kriegerverein i Tønder initiativ til at rejse et mindesmærke for ”Kejser Wilhelm den Store og hans i krigen faldne” – dvs. kejser Wilhelm I (1797-1888). Foreningen ville gerne rejse monumentet midt på Torvet i Tønder, men byrådet var ikke begejstret for denne placering, bl.a. fordi man frygtede at støde det store købedygtige danske opland, der kom til marked i Tønder. Byrådet foreslog derfor en anden mere neutral placering. Først tilbød de en plads i byens anlæg, dernæst en plads på Slots- og Frigrunden, men ingen af disse placeringer fandt nåde hos Kriegerverein. Trods et stort pres fra flere sider fastholdt byrådet, at monumentet ikke skulle stilles op på Torvet. Til sidst blev man enige om en placering på Kirkepladsen ved Kristkirken, og den 22. marts 1897, på kejser Wilhelm I’s 100-års-dag, blev monumentet afsløret.

Monumentet er udført af billedhugger Chr. Jürgensen; det er en 4,5 meter høj obelisk fremstillet af rød svensk granit. Som topfigur havde monumentet en imponerende bronzeørn med udspilede vinger. Forsiden er forsynet med et reliefbillede i bronzemedaljon af kejser Wilhelm I, og bagsiden har et jernkors. På de fire nederste sider af soklen står anført navnene på 89 af Kreis Tonderns faldne.

Monumentet fik lov til at stå ved Kristkirken i næsten 50 år. I juni 1945 blev det taget ned og opmagasineret hos stenhugger Finsen. Først midt i 1950’erne blev det stillet op igen i en lille bevoksning bag ved Schweizerhalle på Ribelandevej, og i dag står det i et afsides hjørne på kirkegården i Tønder.