Kayerødsgade


Kayerødsgade. Den første hestetrukne (by)bus.

Intro

Gaden er opkaldt efter apoteker Georg Severin Kayerød (1782-1845). Han stiftede i 1813 Aalborgs andet apotek: Løveapoteket i Algade, men var først og fremmest kendt som initiativtager til anlæggelsen af Skovbakken i 1822. Kayerød var sjællænder og savnede efter sigende bøgetræer i Aalborg.

Han samlede derfor penge og arbejdskraft ind til formålet og ydede selv stor økonomisk støtte til tilplantningen. Allerede i 1861 rejste en række aalborgensere en springvandsfontæne ved indgangen til Skovbakken til ære for apotekeren (Den står i dag uden for Aalborg Stadsarkiv). Det vakte således diskussion i byrådet den 26.03.1877, at man også ville opkalde en gade efter ham, idet "der allerede var et Monument opført for ham"*, men man enedes dog til sidst om navnet, og gaden blev navngivet den 16.04.1877 sammen med Danmarksgade, Sankelmarksgade og Rantzausgade. Kayrødsgade blev anlagt på et tidspunkt, hvor Aalborg ekspanderede mod øst, og her blev som i Brettevillesgade og Langesgade bygget boliger for arbejderklassen. Den arkitektoniske helhed, som disse ensartede boliger fra slutningen af 1800tallet udgjorde, var i 1960erne og 1970erne årsag til megen diskussion om bevarelse af hele gademiljøer i Aalborg. I dag er dog kun Kayerødsgades nordside bevaret.

Aalborg Byrådsforhandlinger 190/75 Kristian Værnfeldt Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborg Stiftstiende 16.11.1967, 18.01.1978 Aalborgs Historie bd. 6 s. 39 Aalborg bogen 1976 s. 79