Kavslunde


Kauslunde-Mellemballe, ca. 1900. Kirken ses i baggrunden. Foran den skolen og lærerboligen med fast tag samt en stråtækket sidelænge med gymnastiksal. Til venstre skrædderens bolig. Billedet tilhører Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv.


Parti fra Kauslunde, 1912-15. Billedet tilhører Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv.


Gæstgivergården i Kauslunde Stationsby, ca. 1915. Gården blev opført omkring 1900 som Landbohjem. Billedet tilhører Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Kavslunde er nævnt første gang 1295 i formen Kauæslund. Forleddet kan være navneordet kaul, som betyder rund træstok, hvilket skulle hentyde til en bro over mosen. Efterleddet er ’-lund’, der betyder lille skov.